Especialitats

Dret Civil

Reclamacions clàusula sòl, IRPH i despeses hipoteca. Successions, incapacitats, i jurisdicció voluntària. Obligacions i contractes. Dret de la propietat. Reclamacions de quantitat. Arrendaments rústics i urbans. Propietat horitzontal i comunitats de propietaris. Edificació, tota classe de contractes, tràmits i reclamacions.

 

Dret Penal

Defensa dels interessos dels nostres clients en tot tipus de conflictes en la jurisdicció penal, ja sigui com a part defensora o acusadora, delictes dret general i econòmic. Judicis amb jurat i judicis de faltes.

Dret Mercantil

Dret d'empresa, assessorament continuat i reclamació davant la via jurisdiccional. Concursos voluntaris i necessaris. Morositat i reclamació impagats. Negociació bancària. Constitució, fusió, liquidació de societats. Defensa de la competència. Patents i marques.    

Dret de Familia

Separacions, Divorcis, Aliments, Guarda i Custòdia, tant contencioses com convencionals.

Circulació i Dret de l'Assegurança

Especialistes en transports de mercaderies tant nacional com internacional. Conveni CMR. Accidents, ja sigui en via penal o civil. Reclamació d'indemnitzacions. Tramitació segurs.

Dret Administratiu

Urbanisme. Reclamació responsabilitat patrimonial. Contractació pública. Resolució tot tipus de conflictes amb l'administració, tant en via administrativa com jurisdiccional. Dret d'Aigües.